Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach  zobowiązuje się zapewnić  dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności  ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach

-Data publikacji  strony internetowej  06.03.2015

- Data ostatniej istotnej aktualizacji    31.03.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności  cyfrowej stron internetowych  i podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

-Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie zawierają audio deskrypcji,

-Brakuje opisów do części zdjęć i obrazków,

-Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Data sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono dnia  31.03.2022

-Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na  stronie  internetowej można używać standardowych  skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności : Jolanta Komorowska

e-mail biblioteka@gidle.pl

Telefon : 34 32 72 886

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich   elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach  określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę do organu nadzorującego   pocztą lub drogą elektroniczną  na adres biblioteka@gidle.pl.

-Organ nadzorujący Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach ul. Pławińska 22,

-emeil: biblioteka@gidle.pl

- tel. 34 32 72 886

 Skargę można złożyć również do Rzecznika  Praw Obywatelskich.

 

Dostępność  architektoniczna

Opis dostępności i wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 

           1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach ul. Pławińska 22

Pomieszczenia  biblioteki  umiejscowione  są na parterze. Pomieszczenia są częściowo dostosowane do poruszania się  osób niepełnosprawnych, ponieważ  między pomieszczeniami jest różnica poziomu. Przy budynku znajduje się parking z miejscem wyznaczonym do postoju dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń   w alfabecie brajla  ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie biblioteki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 2.Filia w Pławnie ul. Plac Wolności 17 A

Siedziba Filii w Pławnie  mieści się na parterze.  Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych  Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający  wezwanie pracownika biblioteki. Na terenie Filii biblioteki w Pławnie  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Filia w Ciężkowicach Nr 36

Siedziba Filii w Ciężkowicach  mieści się na parterze w skrzydle Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Ciężkowicach. Przed wejściem do budynku znajdują się schody bez możliwości podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Filii biblioteki w Ciężkowicach  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny