Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regionalia

Czcionka:

Regionalia w GBP Gidle

Zbiory regionalne dokumentują i utrwalają dziedzictwo kulturowe, bogactwo tradycji, przeszłość i teraźniejszość życia mieszkańców. Gminna Biblioteka Publiczna  w Gidlach gromadzi i uzupełnia księgozbiór o publikacje i materiały związane z Gminą Gidle, jej lokalnym życiem i kulturą. Dzięki publikacjom o charakterze lokalnym staramy się aby bogactwo tradycji nie zostało zapomniane i przekazane przyszłym pokoleniom.

SZKICE  Z  DZIEJÓW  GMINY  GIDLE

Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Urząd Gminy w Gidlach w dniu 30 grudnia 1999 r. pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego. Gidle : Wyd. Urząd Gminy Gidle, 1999.


SANKTUARIUM  MATKI  BOSKIEJ  GIDELSKIEJ

WALASZCZYK, Karol.  Sanktuarium Matki Boskiej Gidelskiej. Kościół  i klasztor Dominikanów w Gidlach. Radomsko : Wyd. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, 1993.


NAD  GÓRNĄ  WARTĄ  I  PILICĄ

NAZAREWICZ, Ryszard. Nad górną Wartą i Pilicą. PPR, GL i AL. w okręgu częstochowsko-piotrkowskim w walce z hitlerowskim okupantem (1942-1945). Warszawa : Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.


WOJEWÓDZTWO  CZĘSTOCHOWSKIE

Województwo częstochowskie. Szkice monograficzne o rozwoju społeczno-gospodarczym. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Stańczyka. Częstochowa : 1978.


OBIEKTY  SAKRALNE  RADOMSKA  I   POWIATU  RADOMSZCZAŃSKIEGO

Nitecki, Jan. Obiekty sakralne Radomska i powiatu radomszczańskiego. Radomsko : Wyd. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, 2011.


OD  OPOROWA  DO  ŻARNOWA. WĘDRÓWKI  PO  ZIEMI  ŁÓDZKIEJ

OLSZEWSKI, Bohdan. Od Oporowa do Żarnowa. Wędrówki  po ziemi łódzkiej. Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2005. ISBN 83-89409-46-1, s. 28-34.

W książce znajduje się rozdział pt. „ Tykwa i kostur” poświęcony zabytkom sakralnym Gidel.


OCZYŚCIĆ  Z  PYŁU  ZAPOMNIENIA

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. Oczyścić z pyły zapomnienia. Warszawa : Wydawnictwo Korepetytor, 2012. ISBN 978-83-92567-32-5.

Książka opisuje historię i genealogię rodów gidelskich, wzbogacona jest o skany dokumentów, drzewa genealogiczne , fotografie oraz ilustracje.


DOM  NA  ROZDROŻU

REJMENT, Ewa Aleksandra. Dom na rozdrożu. Warszawa : Wydawnictwo Korepetytor , 2008. ISBN 978-83-925673-1-8.


MALARSTWO  LUDOWE  KRĘGU  CZĘSTOCHOWSKIEGO

KUNCZYŃSKA - IRACKA, Anna. Malarstwo ludowe kręgu częstochowskiego. Wrocław : Wyd. Zakłada Narodowy im. Ossolińskich, 1978.

W książce znajdują się informacje na temat obrazków wotywnych w Gidlach.


PRZEWODNIK   PO  CZĘSTOCHOWIE  I  OKOLICY

Przewodnik po Częstochowie i okolicy. Opole : Wydawnictwo MS, 2009. ISBN 978-88945-99-1, s. 126-132.

Książka stanowi reprint wydania z 1909 r. , zachowana jest w niej pierwotna forma wydawnictwa. W książce znajdują się informacje o miejscowościach Gidle i Pławno.


ZIEMIA  CZĘSTOCHOWSKA  NA  DAWNEJ  POCZTÓWCE

BIERNACKI, Zbigniew S. Ziemia Częstochowska na dawnej pocztówce. Częstochowa : Wydawnictwo MS, 2007. ISBN 978-83-88945-70-0, s. 130-135.

W albumie znajdują się stare pocztówki z Gidel.


POLSKA  SKARBY  WIEKÓW

CHRZANOWSKI, Tadeusz, Żygulski, Zdzisław. Polska skarby wieków. Kraków : Wyd. Ryszard Kluszczyński, 2001. ISBN 83-88080-45-8, s. 65.

W albumie znajduje się informacja na temat Klasztoru OO. Dominikanów w Gidlach.


STULECIE  WYSTAWY  PRZEMYSŁU  I  ROLNICTWA  W  CZĘSTOCHOWIE  1909        

Stulecie wystawy przemysłu i rolnictwa w Częstochowie 1909. Częstochowa: Wyd. Muzeum Częstochowskie, 2009. ISBN 978-83-601282-2-0.

W książce znajduje się informacja na temat pługu Józefa Sucheniego.


MIEJSCA  PAMIĘCI  NARODOWEJ  W  WOJEWÓDZTWIE  CZĘSTOCHOWSKIM

Miejsca pamięci narodowej w województwie częstochowskim. Częstochowa : Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Częstochowie, 1982, s. 96-98.

Książka zawiera informacje o miejscach pamięci narodowej w Gminie Gidle.


ROCZNIK  MUZEUM  CZĘSTOCHOWSKIEGO

Rocznik Muzeum Częstochowskiego. Częstochowa : Muzeum Częstochowskie, 2011. ISBN 978-83-601, s. 65-78.

W roczniku znajduje się artykuł Katarzyny Sucharkiewicz  „Rysunki i korespondencja Stanisława Szukalskiego w zbiorach częstochowskiego Muzeum”


NIEMY ŚPIEWAK

SZUKALSKI, Stanisław. Niemy Śpiewak. Lublin: Wydawnictwo Mimochodem, 2010. ISBN 978-83-926770-3-1.

Niemy Śpiewak to opowiadanie, fragment wspomnień Stanisława Szukalskiego.

Książka zawiera wstęp Lechosława Lameńskiego „Słowo w twórczości Stanisława Szukalskiego” oraz posłowie Krzysztofa Jaskuły „Artysta kompletny i wieczne dziecko”.


BÓJ ARMII LUDOWEJ POD EWINĄ

NAZAREWICZ, Ryszard. Bój Armii Ludowej pod Ewiną. Częstochowa: Zarząd Województwa ZBoWiD.


ZIEMIA RADOMSZCZAŃSKA W WALCE 1939-1945

NAZAREWICZ, Ryszard. Ziemia radomszczańska w walce 1939-1945. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973.


PRZYRODA PARKÓW PAŁACOWYCH I DWORSKICH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA CZĘSTOCHOWSKIEGO

KOWALEWSKI, Leon. Przyroda parków pałacowych i dworskich na obszarze województwa częstochowskiego. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, 1989, s. 39-44.

W publikacji scharakteryzowany jest Park Dworski w Ciężkowicach, Park Pałacowy w Pławnie oraz Park Dworski we Włynicach.


MONOGRAFIA PŁAWNA

BARTNIK, Bolesław. Monografia Pławna. Z dziejów zapomnianych miast. Pławno: Dolnośląskie Wydawnictwa Informacyjne, 2006. ISBN 83-922311-0-4.


400 LAT DZIEJÓW PARAFII PŁAWNO 1613-2013

BARTNIK, Bolesław. 400 lat dziejów parafii Pławno 1613-2013. Pławno: Wyd. Parafia Pławno, 2013.


W CIENIU PASIEKI

W cieniu pasieki. Oprac. Lucjan Czesław Kobędza. Piotrków Trybunalski, 2006.

Publikacja  poświęcona jest osobie Romualda Szczepanika – pszczelarza z miejscowości Wygoda, gm. Gidle.


Z DZIEJÓW PARAFII PŁAWNO

ZABRANIAK, Sławomir. Z dziejów parafii Pławno. W: Zeszyty Radomszczańskie. 2013, T. VII, s. 151-165

 


WYŚCIGI KONNE W PŁAWNIE W LATACH 1879-1900 JAKO WYDARZENIE TOWARZYSKIE I SPORTOWE

ŁĄGIEWKA, Krzysztof. Wyścigi konne w Pławnie w latach 1879-199 jako wydarzenie towarzyskie i sportowe. W: Zeszyty Radomszczańskie. 2012, T. VI, s. 89-114.


WOLBÓRKA REJMENTOWSKA

MAKOWIECKA-SOBAŃSKA, Halina. Wolbórka Rejmentowska. Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr”, 2001. ISBN 83-87990-90-4.


STACH Z WARTY SZUKALSKI. SZCZEP ROGATE SERCE

LAMEŃSKI,  Lechosław. Stach z Warty. Szczep Rogate Serce. Lublin:Wydawnictwo KUL, 2007. ISBN 978-83-7363-554-8.


TEKSTY O SZTUCE I WYPOWIEDZI POLEMICZNE ORAZ KORESPONDENCJA Z LAT 1924-1938

SZUKALSKI, Stanisław. Teksty o sztuce i wypowiedzi polemiczne oraz korespondencja z lat 1924-1938. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013. ISBN 978-83-7702-814-8.


KAMYKI DAWIDA : WSPOMNIENIA

RUTKOWSKA– KURCYUSZOWA, MARIA. Kamyki Dawida : Wspomnienia. Katowice: Wydawnictwo Unia, 2005. ISBN 83-86250-43-7.


MATKA BOSKA GIDELSKA

ŻUKIEWICZ KONSTANTY MARIA. Matka Boska Gidelska. Radomsko-Gidle: Wydawca Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, Klasztor  OO. Dominikanów w Gidlach, 2011. ISBN 978-83-926865-2-1.


SKARB WIELKI : WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO NA ROLI GIDELSKIEY ZNALEZIONY

ZAGAJOWSKI AMBROŻY . Skarb wielki : województwa sieradzkiego na roli Gidelskiey znaleziony. Radomsko-Gidle: Wydawca  Klasztor OO. Dominikanów w Gidlach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku, 2011. ISBN 978-83-926865-9-0.

 


TRYPTYK Z PŁAWNA

DOBRZENIECKI  TADEUSZ. Tryptyk z Pławna. Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954."KAPITAN PAWEŁ". CZESŁAW KUBIK - 1910-1952. PRZEMILCZANY I ZAPOMNIANY DOWÓDCA PARTYZANCKI

LIS CEZARY JAN. "Kapitan Paweł" Czesław Kubik-1910-1952. Przemilczany i zapomniany dowódca partyzancki. Ahaus: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, 2015. ISBN 978-83-7593-274-4.

Książka dotyczy wydarzeń z okresu II wojny światowej w regionie częstochowsko - radomszczańskim i opowiada o losach Czesława Kubika "Kapitana Pawła" - dowódcy partyzanckiego związanego z miejscowością Pławno.


MIEJSCA, LUDZIE, WYDARZENIA. WOJNA 1939-1945 NA ZIEMI CZĘSTOCHOWSKO - RADOMSZCZAŃSKIEJ

LIS CEZARY JAN. Miejsca, ludzie, wydarzenia. Wojna 1939 - 1945 na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Ahaus : Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, 2016. ISBN 978-7593-293-5.

Książka opowiada o wydarzeniach z okresu II wojny światowej na terenie ziemi częstochowsko - radomszczańskiej (rozdział 4 Podobwód IV- AK-Gidle)

 


MARYJA KRÓLOWA POLSKI

BUJAK ADAM,  ks. CHROSTOWSKI WALDEMAR. Maryja Królowa Polski. Kraków: Biały Kruk, 2015. ISBN 978-83-7553-195-4, s. 123. (Fot. Klasztor Dominikanów w Gidlach)

 


BÓG SIĘ RODZI

Bóg się rodzi. Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2013. ISBN 978-83-7553-152-7, s. 154. (Fot. Adam Bujak - Szopka w dominikańskim Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej)

 


KRZYŻ POLSKI. PRZYBYTEK PAŃSKI 1

Krzyż Polski. Przybytek Pański 1. Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2010. ISBN 978-83-7553-106-0, s. 148.  (Fot. Adam Bujak - Tron Łaski wyeksponowany w Kaplicy Matki Bożej w Kościele Dominikanów p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gidlach)


KRZYŻ POLSKI. PRZYBYTEK PAŃSKI 2

Krzyż Polski. Przybytek Pański 2. Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2011. ISBN 978-83-7553-107-7, s. 130, 154. ( Fot. Adam Bujak - Gidle - Kościół Pokartuzki p.w. Matki Bożej Bolesnej, ołtarz główny,  Fot. Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej - ołtarz boczny)

 


LIKWIDATORZY ZDRAJCÓW: Z WYROKÓW POLSKI PODZIEMNEJ

LIS CEZARY JAN. Likwidatorzy zdrajców: Z wyroków Polski Podziemnej.  Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, [2018]. ISBN 978-83-7593-313-0.


ŚWIAT, KTÓRY ODSZEDŁ: Gospodarze ziemi częstochowsko-radomszczańskiej Rody-Rodziny-Księża-Obywatele-Pałace-Dwory-Parafie-Majątki

LIS CEZARY JAN. Świat, który odszedł.  Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, [2018]. ISBN 978-83-7593-360-4.


MATKA BOŻA GIDELSKA: Jubileusz 500-lecia sanktuarium w Gidlach

CHMIELARZ ZYGMUNT OP. Matka Boża Gidelska: Jubileusz 500- lecia sanktuarium w Gidlach. Poznań 2018. ISBN 978-83-951425-0-5.


W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM : WARSZTATY POETYCKIE GIDLE

W powiecie radomszczańskim.Warsztaty poetyckie Gidle. Radomsko : Stowarzyszenie Literackie "Ponad", 2019. ISBN 978-83-947388-3-9.


A W GIDLACH ... LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE NR 1

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. A w Gidlach...lata dwudzieste, lata trzydzieste. Warszawa, Końskie, Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2017. ISBN 978-83-925673-8-7.


A W GIDLACH ... RODY, RODZINY I OBYWATELE NR 2

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. A w Gidlach...rody, rodziny i obywatele. Warszawa, Końskie, Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2017. ISBN 978-83-925673-5-6.A W GIDLACH ... SZKOŁA, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE NR 3

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. A w Gidlach...szkoła, nauczyciele, uczniowie. Warszawa, Końskie, Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2018. ISBN 978-83-925673-6-3.


A W GIDLACH ... OBYWATELE I PRZYJACIELE TEJ ZIEMI NR 4

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. A w Gidlach...Obywatele i przyjaciele tej ziemi. Warszawa, Końskie, Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2018. ISBN 978-83-925673-9-4.

 


A W GIDLACH ... TALENTY, ZAMIŁOWANIA, PASJE NR 5

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. A w Gidlach...talenty, zamiłowania, pasje. Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2019. ISBN 978-83-925673-7-0.


A W GIDLACH ... CMENTARZE, KRZYŻE, KAPLICZKI I PAMIĘĆ NR 6

REJMENT, Ewa Aleksandra, DUDA Elżbieta. A w Gidlach...cmentarze, krzyże, kapliczki i pamięć. Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2019. ISBN 978-83-953234-0-9.


UCHYLIŁY SIĘ DRZWI DO WOLNOŚCI

 DUDA Elżbieta. Uchyliły się drzwi do WOLNOŚCI. Gidle : Agencja Reklamowo-Poligraficzna GRAFIKS , 2018. ISBN 978-83-952458-0-0.


HISTORIA KLUBU VIS/START GIDLE

 PACHULSKI Janusz. Historia Klubu VIS/START Gidle. Gidle 2019. ISBN 978-83-956484-0-3.


KATALOG MUZYKALIÓW GIDELSKICH

MROWIEC, Karol ks. Katalog muzykaliów gidelskich. Kraków: Archiwum Prowincji PolskiejOO. Dominikanów, 1986.


Artykuły z prasy:

1. Z uroczystości koronacyjnych w Gidlach. Gazeta Radomskowska. Sierpień 1923, nr 34.

2. Cudowna Statua. Przewodnik Katolicki. Październik 1923, nr 40.

3. Ceglarski, Tadeusz. Gidelska Arystokracja. „Gazeta Radomszczańska”. Grudzień 1974.

4. Gidle bronami słyną. „Gazeta Częstochowska”. Kwiecień 1978, nr 15.

5. Tobolewski, Wojciech. Gdzie czas przeszły pisał do teraźniejszości. „Gazeta Częstochowska”. Wrzesień 1978, nr 37.

6. Krzyż Grunwaldu dla gminy Gidle. „Gazeta Częstochowska”. Wrzesień 1978, nr 38 i nr 39.

7. Jaśkiewicz, Aleksander. Zabytki architektury i budownictwa drewnianego. „Gazeta Częstochowska”. Czerwiec 1979, nr  23.

8. Manifestacja patriotyzmu pod Ewiną. „Gazeta Częstochowska”. Wrzesień 1979, nr 38.

9. Szubert, Henryk. Sława gidelskich pługów. „Głos Robotniczy”. Grudzień 1981.

10. Fijałkowski, Stefan. 40 lat temu na Ojrzeniu. „Tygodnik Piotrkowski”. Lipiec 1984.

11. Wiśniewski, Jerzy. Z Gidel do Częstochowy przez… Radomsko. „Trybuna Robotnicza”. Kwiecień 1985.

12. Szubert, Henryk. Pożar, tryptyk i hippika. „Głos Robotniczy”. Listopad 1986, nr 273.

13. Kopryna, Aleksy. Prawdziwe nazwisko autora „Chłopów”. „Słowo Powszechne”. Maj 1987, nr 104.

14. Związki Gidel z kultura narodową. „Życie Częstochowy”. Czerwiec 1987. .

15. Korcz, Jan. Gidle. „Miejsca Święte”. 1998, nr 9 (21), s. 46-49.

16. Jurczyk, Jan. Nad Wiercicą. „Gazeta Radomszczańska”. Styczeń 1999.

17. Leśniewski, Wiesław A. Kto zdefraudował kasę miejską (… gdy Pławno miastem było). „Gazeta Radomszczańska”. Styczeń 1999.

18. Dymecka, Barbara. Wspomnienie o Stanisławie Zatońskim. Maj 1999.

19.  Najstarszy w Gidlach. „Co Nowego”. Listopad 1999.

20. Gmina z herbem i flagą. „Gazeta Radomszczańska”. Luty 2000.

21. Niedźwiecka, Aneta. Gidelska Kalwaria. „Gazeta Radomszczańska”. Wrzesień 2000.

22. Popada w ruinę. „Wiadomości Dnia”. Styczeń 2001. (Artykuł dotyczy dworku w Ciężkowicach)

23. W Pławnie została już tylko kopia drewnianego ołtarza. „Co Nowego”. Lipiec 2001.

24. Osiecki, Stefan. Zaczerpnij energii w Gidlach. „Miejsca mocy”. 2007, nr 1, s. 78-87.

25. W Gidlach  rośnie „Dąb Papieski”. „Dziennik Łódzki. Czerwiec 2007.

26. Orliński, Wojciech. Stach Rogate Serce i mowa maci. "Gazeta Wyborcza". Luty 2008, s. 17.

27. Modrzewiowy gotyk. „Co Nowego”. Lipiec 2011, nr 30(726). (Na podstawie prac Wiesława Leśniewskiego)

28. Miejskie losy Pławna. „Co Nowego”. Sierpień 2011, nr 32(728). (Na podstawie prac Wiesława Leśniewskiego)

29. Lipowy cud z Pławna. „Co Nowego”. Sierpień 2011, nr 31(727). (Na podstawie prac Wiesława Leśniewskiego)

30. Żarynowie, Małgorzata i Jan. Życie w obronie wartości. „Uważam Rze” 2012.

31. Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. „Lokalny Świat”. Styczeń 2012, s. 9-11.

32. Rejment, Ewa Aleksandra. Moje radomszczańskie korzenie. „Gazeta Radomszczańska” 2013, nr 7.

33. Białkowski, Andrzej. Gidelska mała Częstochowa. „Ziemia Łódzka”. Grudzień 2013, nr 12(146), s. 12-13.

34. Miodek, Jan. Gidle. "Śląsk". Miesięcznik Społeczno-Kulturalny.Grudzień 2013, nr 12(217), s. 65.

35. Wiśniewski, Zdzisław. Na tropach losów ludzi wojennej fotografii żołnierza Wehrmachtu. „Co Nowego”. Marzec 2014.

36. Zarzecki, Zbigniew. "Jej talent, serce i chęć pomocy budzą podziw i uznanie...". O działalności artystycznej i charytatywnej Elżbiety Dudy. "Nad Kamienną". Styczeń-Czerwiec 2014, nr 1/2(13/14), s. 3-9.

37. Deren, Ewa. Wielkie cuda malutkiej Madonny. „Wróżka”. Sierpień 2014, s. 74-75.

38. Rogala, Stanisław. Gidle – kilka spojrzeń. „Nad Kamienną”. Styczeń-Czerwiec 2015, nr 1/2 (15/16), s. 10-11.

39. Duda, Elżbieta. Spotkania w Gidlach (tryptyk). "Nad Kamienną". Lipiec-Grudzień 2015, nr 3/4(17/18), s. 55-58. (W tym numerze opublikowane zostały prace laureatów konkursu literackiego "Legenda o Gidlach")

40. Ostatni Dziedzic. „Gazeta Radomszczańska”. (Opublikowany fragment dotyczy Tomasza Buczyńskiego, dziedzica z Ciężkowic).

41. Porozmawiajmy o zabytkach. Gidle. Rozmowa z Barbarą Gołąb – Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Częstochowie.

42. Gajewska, Anna. Gidelska perełka znów błyszczy. „Po Prostu Informacje”.

43. Gidle. "Zorza". Luty 1898, Nr 7.

44. Rodowe gniazdo Reymontów. "Tęcza". Wrzesień 1928, Zeszyt 37.

45. W lasach Ewiny. "Panorama. Śląski Tygodnik Ilustrowany". Październik 1981, Nr 42.

46. Kościól pokartuski w Gidlach. Historia znana i mniej znana. "Komu i Czemu". Kwiecień 2005, s. 15.

47. Tryptyk kościoła w Pławnie. "Tygodnik Ilustrowany". 1900, Nr 21.

48. Wydarzenia w Gidlach. Legendy dominikańskie."W drodze". Maj 1979, Nr 5.

49. Gidle. "Monografia Ilustrowana czyli opis kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskim". 1908.

50. Po bocznych drogach. Gidle. "Wędrowiec". 1899, Nr 8.


Opracowania dotyczące Gminy Gidle

Gidle

Dokumenty z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Nowosz, Witold. Narzędzia rolnicze w gospodarstwie chłopskim na przełomie XIX i XX w. w radomszczańskiem. W: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna Nr 7. Łódź, 1963, s. 15-26.   (Pług J. Sucheniego)

Sucheni-Grabowska, Anna. Z dziejów pługa Sucheniego. W: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna Nr 7. Łódź, 1963, s. 29-52.     

Sucheni, Wincenty. Wspomnienia o Gidlach (Spisane podczas okupacji).

Pełka-Gościniak Jolanta, Zatoński Józef. Wydmy okolic Gidli i Pławna (NW część Niecki Włoszczowskiej).

 

Kargol, Anna. Między sztuką a polityką. Źródła myśli politycznej Stanisława z Warty Szukalskiego. : Państwo i Społeczeństwo. 2012, XII nr 3, s. 111-120.

 

Zugaj, Leszek. Historia administracji w Gminie Gidle. Lublin, 2016.

 

Prace o Gidlach Pana Jana Jurczyka: Gidelskie przypowieści (legendy, podania, anegdoty), Gidelskie ślady, Dawno nad Wiercicą, Wiersze, Żołnierze Górniczych Batalionów, Ballada znad Wiercicy

 

Powiat radomszczański. Oprac. Helena Hohensee - Ciszewska, Jerzy Z. Łoziński, Zeszyt 8. W: Katalog zabytków sztuki w Polsce, Województwo Łódzkie T.2. Warszawa, 1953.

Cholewiński, Łukasz. Rys historyczny Gidel do 1914 r.

 

Zabytki sakralne Gidel

Chłopicki, Edward. Częstochowskie strony. Seria Radomsko, 1997. Zeszyt 40. (Opracowanie dotyczy zabytków Gidel).

Cholewiński, Łukasz. Dzieje sanktuarium Matki Bożej w Gidlach w świetle akt z Archiwum Dominikanów w Krakowie.

Dekowski, Jan Piotr. Elementy etnograficzne na obrazie osiemnastowiecznym w Klasztorze w Gidlach. W: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna Nr 7. Łódź, 1963, s. 229-235.     

Gidle. Seria Radomsko. Zeszyt 4. (Opracowanie dotyczy Gidel oraz zabytków sakralnych)

Jaśkiewicz, Aleksander. Kościół Pokartuski w Gidlach. Powiat Radomszczański. Częstochowa : Nadbitka z Rocznika Muzeum w Częstochowie, II, 1966, s. 231-250.

Królikowski, Janusz . Kasata klasztoru kartuzów w Gidlach, 2013.

Miejsca Święte. Nr 3(135) 2008. (numer w całości poświęcony sakralnym zabytkom Gidel)

Samotni, Samodzielni, Samowystarczalni… dzieje zakonu Kartuzów. Gidle, 2009.

Świątkowski, Wacław. Podlasie. Piąta wycieczka po kraju. Warszawa, 1929, s. 30-35. (Rozdział poświęcony zabytkom sakralnym Gidel).

Świętochowski, Robert. W 450-letnią rocznicę wyorania cudownego posążku Matki Boskiej Gidelskiej.

 

Pławno

Łągiewka, P.K. Z dziejów majątku Pławno i jego właścicieli do 1945 r. W: Zeszyty Radomszczańskie. 2014, T. VIII, s. 175-212.

Czajkowska, Genowefa. Wspomnienia Sanitariuszki.

 

Tryptyk z Pławna

 Banaszkiewicz, Zdzisław. Tryptyk z Pławna.

 Ratkowska, Paulina. Tryptyk z Pławna w warszawskim Muzeum Narodowym.

 

Michałopol

 Piotr Skibiński. Wiersze i opowiadania.

 Materiały z archiwum prywatnego rodziny Piotra Skibińskiego

 

Ciężkowice

Buczyński, Tomasz. Pamiętnik.

Trzy oryginalne listy Tomasza Buczyńskiego z roku 1934 dotyczące ugody z wierzycielami oraz ewentualnego zbycia Dóbr Ziemskich Ciężkowice.

Pan Tomasz i jego kinematograf. "Karta" Nr 2, 1996.

 

Włynice

Dekowski, Jan Piotr. Ogólna charakterystyka Włynic. W: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna Nr 7. Łódź, 1963, s. 5-13.

Drozdowska, Wanda. Życie towarzyskie we wsi Włynice.  W: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna Nr 7. Łódź, 1963, s. 157-174.


Foldery informacyjno-turystyczne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny